Ordre des Vieux Cons ?!

Welkom bezoeker,

De Ordre des Vieux Cons (vrij vertaald: “OZO ofte Ouwe Zakken Orde”) is, zoals menig puik plan, ontstaan op een avond op café toen twee oude vrienden wat te diep in het glas hadden gekeken en mijmerden over de toekomst. En op heden is de Ordre des Vieux Cons er nog steeds; ut semper vivat crescat et floreat veti stulti ordo.

De twee vrienden zijn elk hun weg gegaan; de ene heeft een senaat samengesteld met vooraanstaande (oud)studenten uit verschillende hogescholen en universiteiten, de andere vormde het eerste bestuur. Allen samengesteld uit de ‘crème van de studentikozen, zowel de gecalotteerden als de gepenneerden. Statuten werden gepend, goedgekeurd en voor we het wisten was de eerste activiteit een feit.

Het idee was blijkbaar vruchtbaar. Deze mensen, allen met een andere achtergrond, waarvan de meesten elkaar nauwlijks kenden, ontmoetten elkaar en beleefden het ene fantastische moment na het andere. Het moet natuurlijk gezegd dat zij allen elkaar konden vinden in het ideaal van de studentenfolklore onder al zijn vormen. Sommigen onder ons gaan uit de bol op carnavalesque wijze, anderen organiseerden menig studentenfeest, nog anderen kennen bijna alle vettige en studentikoze liedjes uit onze gezamenlijke tradities, nog anderen schreven gewoon een redelijke hoeveelheid van deze liedjes. Er zijn leden die het woord als geen ander beheersen, leden met een stem die weergalmt als een klok, maar allen samen vormen we de perfecte corona voor elke activiteit.

In die weinige jaren van actief bestaan is de Ordre des Vieux Cons, vooral in de Franstalige studentikoziteit, een begrip geworden; onmisbaar en een referentiepunt in deze wereld. Overal waar wij komen vertegenwoordigen we de veelheid aan gebruiken, de kennis van onze leden, het multiculturalisme en het oecumenische karakter van onze vereniging. We tonen verschillende facetten van deze schitterende folklore, zorgen voor educatieve ondersteuning op tal van festiviteiten van andere kringen en verzamelen de wijsheid uit verschillende tradities en folklores.

Samengesteld uit personen die verschillen qua geslacht, taalachtergrond en filosofische overtuiging, vormt de Ordre des Vieux Cons een mini-biotoop van het Belgische studentikoos leven. Wees daarom welkom op deze site, en hef hoog het glas, hoog het hart en hoog het lied.

Amici Semper Floreant,

Klaas
Grootmeester van de Orde 2006-2007
Senator